Výzva všem stávajícím i novým členům Sportklubu Louňovice

Vážení přátelé, v rámci pokračování fungování Sportklubu Louňovice byl schválen i nový roční příspěvek pro členy SKL. Ten nyní činí 200 Kč na rok. Výše zmíněné příspěvky budou bezvýhradně použity na všechny aktivity Sportklubu.

Prosíme proto všechny stávající členy, kteří mají zájem o pokračování jejich členství ve Sportklubu, aby svůj zájem potvrdili zasláním výše zmíněné částky na účet SK 222174196/0300, ČSOB, a.s. za rok 2017.

Zároveň Sportklub rád přivítá pro zajištění činnosti i členy nové, prosím ozvěte se na adresu info@sklounovice.cz

Za Sportklub Louňovice

Viktor Machek

Sportklub Louňovice rozšiřuje svoji činnost a zakládá ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

Orientační běh je sport pevně spjatý s přírodou a orientací v ní. Spojuje fyzickou výkonnost s psychickou námahou, což je mezi sporty unikátní kombinace. Závodníci se dělí do jednotlivých kategorií dle věku a výkonnosti. Orientační sporty jsou vhodné pro všechny věkové i výkonnostní kategorie – od vrcholově trénujících elitních závodníků, přes malé děti doprovázené rodiči, až po 70leté zkušené veterány. Závody orientačního běhu se obvykle odehrávají v lesních terénech a jeho kořeny leží ve Skandinávii, kde má dodnes nejsilnější základnu čítající desítky tisíc závodníků v každé zemi.

Pro zájemce z řad dětí a rodičů od září 2017 připravujeme:

  • Pravidelné tréninky v přírodě v okolí Louňovic jeden den v týdnu odpoledne pod vedením zkušených instruktorů
  • Účast na závodech pro celou rodinu
  • Časem přibudou tréninkové kempy a soustředění

Oddíl je otevřen pro všechny děti a dospělé od 6 let. Trénink bude koncipován so ohledem na věk a zdatnost členů. Oddíl povedou zkušení instruktoři s mnohaletou praxí z orientačního běhu a běhání. Kromě rozvoje obecných sportovních dovedností, budou v rámci tréninku pořádány hry, které zábavnou formou naučí děti základům orientačního běhu. Pro pokročilejší děti a rodiče bude zajištěna účast na závodech, aby si vyzkoušeli skvělou atmosféru těchto setkání a procvičili své nové znalosti a fyzičku. Zájemci se mohou zatím předběžně hlásit na e-mail: info@sklounovice.cz. Bližší podrobnosti a čas tréninku budou včas sděleny. Sledujte www.sklounovice.czpro další informace.

Za SK Louňovice – Oddíl orientačního běhu vás k účasti srdečně zvou funkcionáři oddílu: David Kolář, Viktor Machek a Jan Šunka

O.S. Sportklub Louňovice – z historie spolku

Travnaté hřiště pro fotbal, softbal a kroket (rok 2008)

Zrealizováno v roce 2008. Byl to prvni projekt realizovaný pouze z členských příspěvků. Obec umožnila dlouhodobý pronájem plochy 65×45m. Vedoucím projektu byl Karel Máslo.

Slavnostní otevření parčíku (rok 2008)

Druhým projektem byl parčík. Pod lesem v ulici Na moklině. Mnozí si řeknou k čemu parčík u lesa? Ale když budujete víceúčelový prostor tak jeho součástí je i parčík pro oddech nejen seniorů. Navíc první dotační program byl vypsaný na veřejnou zeleň ve vesnicích. Brali jsme to jako první zkušenost a start spolupráce s MAS Říčansko, kterou jsme využili při větších akcích později. Smlouvu se SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) jsme podepsali 30.4.2009 a měli měsíc na realizaci. Parčík byl hrazen z 90% dotací. Ta byla proplacena až po realizaci. Částku 148 551 Kč jsme si vypůjčili od členů Sportklubu. Pod heslem obec sobě jsme oslovili členy sportklubu se žádostí o bezúročnou vratnou půjčku. Jsme rádi, že obec Louňovice uhradila zbylých 10% tj. 16 506. Vedoucími projektu byli Ivan Petružela a Pepa Moravec. Podle návrhu Julie Máslové ho zrealizoval Miloš Slavík.

Houpadla Maxipes a Koník (rok 2008)

Houpadla Maxipes a Koník na dětském hřišti nacházejícím se v prostoru vedle veřejného víceúčelového sportovního hřiště v rámci dotačního programu ČSOB, a.s. ,, Pomáháme společně“. Garantem dotačního titulu je ČSOB, a.s. Kancelář, Radlická 333/150, Praha 5 150 57. Vedoucím projektu byl Pepa Moravec Realizace proběhla v roce 2008.

Víceúčelové sportovní hřiště (rok 2009)

Víceúčelové sportovní hřiště bylo zrealizováno v roce 2009 za spolupráce s MAS Říčansko a SZIF v rámci programu EU Rozvoj venkova. Projekt ve výši 1 620 259 Kč měl výraznou podporu obecních zastupitelů. Společně jsme navázali na tradici Louňovického lesního volejbalového hřiště, tak slavného v minulém století. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 30.11.2009. Vedoucími projektu byli Honza Stoklasa a Pepa Moravec.

Dětské sportovní hřiště (rok 2011)

Dětské hřiště je poslední čtvrtý projekt, který dokončil tento unikátní vícegenerační areál. Projekt byl realizován 09/2011. Vedoucími projektu jsou Karel Máslo a Pepa Moravec