O.S. Sportklub Louňovice – z historie spolku

Travnaté hřiště pro fotbal, softbal a kroket (rok 2008)

Zrealizováno v roce 2008. Byl to prvni projekt realizovaný pouze z členských příspěvků. Obec umožnila dlouhodobý pronájem plochy 65×45m. Vedoucím projektu byl Karel Máslo.

Slavnostní otevření parčíku (rok 2008)

Druhým projektem byl parčík. Pod lesem v ulici Na moklině. Mnozí si řeknou k čemu parčík u lesa? Ale když budujete víceúčelový prostor tak jeho součástí je i parčík pro oddech nejen seniorů. Navíc první dotační program byl vypsaný na veřejnou zeleň ve vesnicích. Brali jsme to jako první zkušenost a start spolupráce s MAS Říčansko, kterou jsme využili při větších akcích později. Smlouvu se SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) jsme podepsali 30.4.2009 a měli měsíc na realizaci. Parčík byl hrazen z 90% dotací. Ta byla proplacena až po realizaci. Částku 148 551 Kč jsme si vypůjčili od členů Sportklubu. Pod heslem obec sobě jsme oslovili členy sportklubu se žádostí o bezúročnou vratnou půjčku. Jsme rádi, že obec Louňovice uhradila zbylých 10% tj. 16 506. Vedoucími projektu byli Ivan Petružela a Pepa Moravec. Podle návrhu Julie Máslové ho zrealizoval Miloš Slavík.

Houpadla Maxipes a Koník (rok 2008)

Houpadla Maxipes a Koník na dětském hřišti nacházejícím se v prostoru vedle veřejného víceúčelového sportovního hřiště v rámci dotačního programu ČSOB, a.s. ,, Pomáháme společně“. Garantem dotačního titulu je ČSOB, a.s. Kancelář, Radlická 333/150, Praha 5 150 57. Vedoucím projektu byl Pepa Moravec Realizace proběhla v roce 2008.

Víceúčelové sportovní hřiště (rok 2009)

Víceúčelové sportovní hřiště bylo zrealizováno v roce 2009 za spolupráce s MAS Říčansko a SZIF v rámci programu EU Rozvoj venkova. Projekt ve výši 1 620 259 Kč měl výraznou podporu obecních zastupitelů. Společně jsme navázali na tradici Louňovického lesního volejbalového hřiště, tak slavného v minulém století. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 30.11.2009. Vedoucími projektu byli Honza Stoklasa a Pepa Moravec.

Dětské sportovní hřiště (rok 2011)

Dětské hřiště je poslední čtvrtý projekt, který dokončil tento unikátní vícegenerační areál. Projekt byl realizován 09/2011. Vedoucími projektu jsou Karel Máslo a Pepa Moravec